نتیجه جستجو:
  • چطور میتونیم کمکتون کنیم؟
Choose country / language

آغاز همکاری با شرکت پیدو

۱۴۰۱-۱۲-۲۳

به گزارش روابط عمومی امروز با حضور مدیران ارشد پیدو و تکران پارس و با توجه به اشتراکات فراوان در بازار هدف هر دو شرکت قراردادی به منظور فروش محصولات لیکومولی در خودرو های سوخت رسان سیار پیدو منعقد گردید.

با لیکومولی بیشتر برانید