قرعه کشی ها

ردیف نام مشتری شماره همراه استان شهر برنده
1سیدعلی مصطفوی0912---9591تهرانتهرانگوشی آیفون 6
2سعید خسروآبادی0912---4787تهرانتهرانLED
3سید مهدی موسوی0912---2911تهرانتهرانLED
4رضا موسوی0916---6350تهرانتهرانLED
5حمیدرضا کمالی0935---4222تهرانتهرانLED
6سلمان حکیمی0939---5739تهرانتهرانLED
7حسین رجبی0935---2899تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
8احمد فلاح0912---9318تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
9عقیل جعفری0919---3488تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
10یزدان صفایی0912---8503تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
11وحید تدریس حسنی0936---2462تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
12سعید رستمی0912---8817تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
13حسین جعفری0919---7593تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
14عرفان فاتحی نیا0910---2390تهرانتهرانجاروبرقی سامسونگ
15مریم پیری0938---8823تهراناندیشهجاروبرقی سامسونگ
16سیاوش قبادزاده0912---5693تهرانجاروبرقی سامسونگ
17یاسر خضری0912---1942تهرانتهرانتبلت
18محمد علی قاسمی0912---9048تهرانتهرانتبلت
19محمد فتوحی0919---9566تهرانرباط کریمتبلت
20امیر صفری0935---4490تهرانتهرانتبلت
21امیر زکی زاده0912---1927تهرانتهرانتبلت
22علی اصغر زارعی0919---7741تهرانتهرانتبلت
23سعید سعیدی0919---1332تهرانشهریارتبلت
24سید احمد حسینی نژاد0912---4732تهرانتهرانتبلت
25امیر رامیار0912---3060تهرانتهرانتبلت
26حسین علیزاده0912---9407تهرانتهرانتبلت
27حسین متولی0919---3391تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
28محمد جواد کرمی0919---6024تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
29عبدالرضا خانلرزاده0912---4482تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
30مهدی موذنی زاده0912---1089تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
31هوشنگ جعفری راد0912---5584تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
32اصغر دولتخواه0935---2260تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
33مهدی قنبری0912---2230تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
34آرش ارجمند فر0912---0970تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
35مینا منیری0912---0915تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
36آذر نامجو0912---0736تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
37محمد پور0912---1846تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
38حسین عبداللهی نیک0912---5490تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
39عبدالحسین نیک سیرت0912---5004تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
40پرویز کوثری0919---4810تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
41مهدی شقاقی0912---8263تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
42اسماعیل نخست لطفی0912---8073تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
43فتانه رحیم زاده0935---8122تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
44آیت اله صفری0912---6398تهرانرباط کریمآبمیوه گیری دلونگی
45سعید وحیدی راد0919---9603تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
46محمدرضا زمان فشمی0912---4833تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
47شیردره0912---3038تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
48حسام الدین حاجی عظیمی0936---7967تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
49حسن هوشمند0912---7489تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
50علی کوشش پایدار0939---3868تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
51حسین پارسامجد0912---0015تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
52محمد بیات0916---2178تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
53محمدرضا علایی0919---0388تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
54سید اکبر آل طه0912---3522تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
55فرشید موری0938---0920تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
56مهدی قنبری0912---7915تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
57مراد فضلی0919---6375تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
58حسین طیبی0930---9289تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
59عباس احمد منفرد0912---3262تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
60کیوان تیموری0912---3606تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
61وحید نجفی0930---4113تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
62حسن حاجی لو0919---6791تهرانآبمیوه گیری دلونگی
63حجت اسدی0919--7027تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
64منصور غلامی0919---0417تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
65بابک یوسفی پور0912---3192تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
66سعید یوسفی0912---1132تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
67سعیده آخری0912---5537تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
68مسعود اشویی0912---6447تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
69محمد جلمبادانی0910---2998تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
70وحید پوربخت0912---6296تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
71علی کاظمی0912---2471تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
72جعفر قائمی0912---8966تهراناندیشهآبمیوه گیری دلونگی
73محمود ایلخانی مقدم0912---1590تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
74حبیب رجبی0912---9399تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
75علی پیمانی0912---9756تهرانتهرانآبمیوه گیری دلونگی
76احمد چوپانی0912---3295تهرانورامینآبمیوه گیری دلونگی
77حسن عمادالدین0912---6990تهرانتهرانخرد کن
78فرامرز فرجی0912---2995تهرانتهرانخرد کن
79مسعود بنی اسدی0919---4001تهرانتهرانخرد کن
80رمضان علی دانشور0935---8868تهراناندیشهخرد کن
81محمد آقایی0912---1955تهرانتهرانخرد کن
82سید حسین واقفی0935---5220تهراناسلامشهرخرد کن
83سمیرا بختیاری0919---3928تهرانورامینخرد کن
84عباس شریفی0912---2562تهرانتهرانخرد کن
85احمد سلطانی0912---1842تهرانتهرانخرد کن
86خدایار الله وردی0912---8120تهرانتهرانخرد کن
87حسن افرادی0912---2884تهرانتهرانخرد کن
88سلمان ناصری0935---2270تهرانتهرانخرد کن
89ایرج کوشکی0919---9103تهرانتهرانخرد کن
90رضا حنفی زاده0937---1334تهرانتهرانخرد کن
91اسماعیل اکبری0912---0856تهرانتهرانخرد کن
92عباس رمضانی0912---6478تهرانتهرانخرد کن
93علی اصغر اربابیان0937---9564تهرانتهرانخرد کن
94غدیر عاکفیان0935---4174تهراناسلامشهرخرد کن
96چنگیز نادری0912---1676تهرانتهرانخرد کن
97اصغر غفاری0912---5448تهرانتهرانخرد کن
98قربانعلی نوروزی0919---5515تهرانتهرانخرد کن
99علیرضا بختیاری0933---0824تهرانتهرانخرد کن
100رضا فولادی0912---4006تهرانتهرانخرد کن
101حمیده عظیمیان0912---0555تهرانتهرانخرد کن
102سیف اله رهسپار0912---4607تهرانتهرانخرد کن
103شروین شریفیان0912---8503تهرانتهرانخرد کن
104عباس هوژبری0919---1368تهرانورامینخرد کن
105علیرضا لطفی0921---5991تهرانتهرانخرد کن
106مهدی جلینی0919---6631تهرانتهرانخرد کن
107ابوالفضل رجبی0919---2166تهرانتهرانخرد کن
108افشین رجبی واجارگاه0937---9312تهرانتهرانخرد کن
109میثم شعبانی0912---3289تهرانتهرانخرد کن
110فرخنده میراحمدی0936---2417تهرانتهرانخرد کن
111علویه حاتمی0912---0461تهرانتهرانخرد کن
112ممی زاده0912---0646تهرانتهرانخرد کن
113هوشنگ الهی نیکچه0912---2164تهرانتهرانخرد کن
114احمد خادمی0917---1430تهرانتهرانخرد کن
115علیرضا رحمانی ازاد0912---7933تهرانتهرانخرد کن
116ایرمان0912---4896تهرانتهرانخرد کن
117بهروز ناجی نژاد0933---3914تهراناسلامشهرخرد کن
118ابوالفضل کریم نژاد0912---5827تهرانتهرانخرد کن
119عبدالحسین امیر نوریان0912---2944تهرانتهرانخرد کن
120امید مختاری0937---9198تهرانتهرانخرد کن
121محمدعلی تشکری0912---7182تهرانتهرانخرد کن
122رضا فلاحتی0912---9980تهرانتهرانخرد کن
123حمیدرضا وجدانی0919---0712تهرانتهرانخرد کن
124فریدرضا حاجی زاده0912---3411تهرانتهرانخرد کن
125محسن جانیلی0910---2545تهرانتهرانخرد کن
126داود نظافتی0912---6995تهرانتهرانخرد کن
127محسن جلیلوند0912---2466تهرانتهرانآرام پز
128حسن فتوحی0919---5855تهرانتهرانآرام پز
129محسن باقرنژاد0911---4173تهرانتهرانآرام پز
130سعید امیدی0912---3032تهرانتهرانآرام پز
131رسول رئوف0912---7144تهرانتهرانآرام پز
132بهروز مرادی0912---7092تهرانتهرانآرام پز
133حجت اله بهرامی0930---8065تهرانتهرانآرام پز
134علی انصاریان0912---2109تهرانتهرانآرام پز
135محمد حاتمی0912---6035تهرانتهرانآرام پز
136سیما برازنده0939---8954تهرانتهرانآرام پز
137لیلا چوپانی0912---0423تهرانتهرانآرام پز
138حمیدرضا قشقایی0912---2305تهرانورامینآرام پز
139داوود اتابکی0912---2536تهرانتهرانآرام پز
140محمد حسین ادیبی0912---7995تهرانتهرانآرام پز
141علیرضا فرجی0912---3726تهرانتهرانآرام پز
142خسرو رضایی0912---6123تهرانتهرانآرام پز
143محسن ابراهیمی0912---2284تهرانتهرانآرام پز
144داود کمانی0912---7220تهرانتهرانآرام پز
145حسین براتی0910---5833تهرانتهرانآرام پز
146روانبخش بهزادیان0912---1403تهرانتهرانآرام پز


ردیف نام مشتری شماره همراه استان شهر برنده
1بهزاد کریمی0913---3004اصفهاناصفهانگوشی آیفون 6
2مهران دهقان0913---4307اصفهاناصفهانLED
3جواد عارفی پور0915---6079خراسان رضویمشهدLED
4نقی اسدی0915---5894خراسان شمالیبجنوردLED
5مرتضی بابازاده0936---2828گیلانرشتجاروبرقی سامسونگ
6بهزاد نرگسی0918---0562ایلامایوان غربجاروبرقی سامسونگ
7مصطفی رمضانی0917---2540فارسشیرازجاروبرقی سامسونگ
8مهدی تقی زاده0914---2848آذربایجان شرقیتبریزجاروبرقی سامسونگ
9مرتضی صادقیان0913---7547یزدیزدجاروبرقی سامسونگ
10علیرضا کفش چی0935---6106خراسان رضویگنابادجاروبرقی سامسونگ
11محمد علی خلیلی0911---7608مازندرانبهشهرجاروبرقی سامسونگ
12میثم پوررضا0911---4966گیلانرشتجاروبرقی سامسونگ
13حسن رضا ایرانی0918---5682کرمانشاهجاروبرقی سامسونگ
14سینا پیشوا0939---6167مازندرانتنکابنجاروبرقی سامسونگ
15حمیدرضا عابدی0918---8064همدانهمدانتبلت
16سد عباس عظیمی0911---6433گیلانرشتتبلت
17عبداله یاری0918---4890مرکزیاراکتبلت
18مصطفی نوروزی0918---3896مرکزیاراکتبلت
19رضا احدی0935---4634البرزکرجتبلت
20منصور لاله پا0913---2371اصفهاناصفهانتبلت
21پیام هادی0914---3438اردبیلاردبیلتبلت
22امیر عبدی0936---4460البرزفردیستبلت
23محمدرضا دهقانی0913---6545کرمانبمتبلت
24محمد علی درویشی0915---9063خراسان جنوبیبیرجندتبلت
25عنایت خدادادی0913---3093کرمانکرمانآبمیوه گیری
26حمیدرضا خیام باشی0913---8103اصفهانآبمیوه گیری
27هادی فیلسرایی0915---7544خراسان رضویمشهدآبمیوه گیری
28مهدی موشاخانی0939---6839کرمانشاهکرمانشاهآبمیوه گیری
29سید مسعود صالحی0916---0075خوزستاناهوازآبمیوه گیری
30کاظم بابایی فرد0919---8756قزوینقزوینآبمیوه گیری
31فریده صاحب عاری0914---0056آذربایجان شرقیتبریزآبمیوه گیری
32محمدرضا فیاض_0913---1385اصفهانشاهین شهرآبمیوه گیری
33حسام الدین الهامی فر0915---6117سیستان بلوچستانزاهدانآبمیوه گیری
34رضا اوکاتی0937---0347خراسان رضویمشهدآبمیوه گیری
35سمانه خواصی0919---7642زنجانزنجانآبمیوه گیری
36علی سینایی0910---1880البرزکرجآبمیوه گیری
37سعید باباجانی9214303590قمقمآبمیوه گیری
38محمد اکبر زاده اکبر زاده0914---3641آذربایجان غربیارومیهآبمیوه گیری
39مصیب آقایی0917---6605فارسشیرازآبمیوه گیری
40عیسی پسندیده قره باغی0914---1029آذربایجان غربیارومیهآبمیوه گیری
41محمد حسین حریر فروش0913---9052یزدآبمیوه گیری
42نعمت نجفی0917---0191هرمزگانبندرعباسآبمیوه گیری
43غلام رضا دهدار0911---9722گلستانگنبد کاووسآبمیوه گیری
44داوود کرانی0919---5291همدانهمدانآبمیوه گیری
45یاسر نظری0938---5338فارسمرودشتآبمیوه گیری
46اصغر موسق0912---2353قمقمآبمیوه گیری
47علیرضا فرامرزی نژاد0917---1574فارسلارآبمیوه گیری
48حسین پایدار0917---5968بوشهرجمآبمیوه گیری
49ابراهیم آقایی0913---3588چهارمحال و بختیاریشهرکردآبمیوه گیری
50مرتضی گل عموزاده0912---3080سمنانسمنانآبمیوه گیری
51علیرضا علوی0937---4188چهارمحال و بختیاریبروجنآبمیوه گیری
52علیرضا هوشیار0917---2320بوشهربوشهرآبمیوه گیری
53مجتبی گلی وری0912---7344سمنانگرمسارآبمیوه گیری
54خلیل بازدار0918---5627کردستانمریوانآبمیوه گیری
55زهره عزیزمحمدی0935---6902قزوینخرد کن
56مجتبی گودرزی0917---1616کهکیلویه و بویراحمدیاسوجخرد کن
57شهین دانشفر0937---3554کهکیلویه و بویراحمدگچسارانخرد کن
58حشمت نظری0916---1620لرستانخرم آبادخرد کن
59محمد سالاروند0916---2589لرستاندورودخرد کن
60علیرضا فراست0913---2984اصفهاناصفهانخرد کن
61سرتیپ شکوری0911---9272گیلانتالشخرد کن
62علی بیگی0918---3200ایلامایلامخرد کن
63سعیده طهامی پور زرندی0935---4780یزدخرد کن
64کیوان محمدی0911---7830گیلانرشتخرد کن
65ابراهیم قلیچ وطن0919---7042البرزکرجخرد کن
66بهزاد ابراهیمی0914---6367آذربایجان غربیارومیهخرد کن
67امیر دادبود0918---0713کرمانشاهاسلام آباد غربخرد کن
68عبداله قنبری0913---1640چهارمحال و بختیاریفارسانخرد کن
69محمدعلی طبسی0912---5662خراسان رضویسبزوارخرد کن
70محمد رضا ایزدی0913---3207کرمانزرندخرد کن
71محمد علی بقایی0913---8665اصفهانخرد کن
72محمد رضا سلیمانی پور0912---1565سمنانشاهرودخرد کن
73قلی پور0911---1601گیلانرشتخرد کن
74عباس برزگران0937---4024خراسان جنوبیبیرجندخرد کن
75اردوان کاظمی0938---9648البرزکرجخرد کن
76کاظم چوبداری0915---3356سیستان و بلوچستانزاهدانخرد کن
77رضا شریفی0915---2075خراسان رضویمشهدخرد کن
78علی میرازی0912---0593البرزشهریارخرد کن
79ابوالقاسم محمودی0919---5368قزوینخرد کن
80محمد محمودی0915---3146خراسان جنوبیبیرجندخرد کن
81حمید علی جمعه0915---3639خراسان شمالیتربت جامخرد کن
82رضوان خجسته0936---2660گیلانلنگرودخرد کن
83امیر احمدی0918---4042همدانهمدانخرد کن
84جواد عدالتی پور0938---4464خراسان رضویمشهدخرد کن
85قاسم جوانشیر0938---1180خراسان شمالیاسفراینآرام پز
86نرگس حبیبی0916---7304اصفهانمبارکهآرام پز
87رضا بهزادیان0915---3505خراسان رضویمشهدآرام پز
88سید مرتضی هاشمی پور0918---7986مرکزیاراکآرام پز
89عیاس ترکانلو0915---2421خراسان شمالیبجنوردآرام پز
90کاظم عسگری0936---0226مرکزیاراکآرام پز
91موسی حصاری0936---9214خراسان شمالیبجنوردآرام پز
92محمد علی بوستانی0937---8655فارسشیرازآرام پز
93احمد کمالی0937---2731خراسان شمالیآشخانهآرام پز
94بهنام افشار0916---1345خوزستاندزفولآرام پز
95محمد علی شجاعی فر0915---2581خراسان رضویسبزوارآرام پز
96مجید یوسفی0912---6049قزوینآرام پز
97محمد کمیل درگاهی0911---4892گیلانتالشآرام پز
98هادی باقر نژاد0912---2925البرزکرجآرام پز
99یحیی صادقپور0911---1298گیلانبندر انزلیآرام پز
100محمد شه آبادی0915---2474خراسان جنوبیبیرجندآرام پز
101حمید علی پور0937---9870هرمزگانبندرعباسآرام پز
102محسن دریادل0917---1380کهکیلویه و بویراحمدیاسوجآرام پز
103مجید ساری0913---7109اصفهانآرام پز
104حسام الدین نوری0935---1090زنجانزنجانآرام پز