تیم اتومبیل رانی لیکومولی در مسابقات قهرمانی کشور

۱۳۹۶-۰۹-۲۴

تیم اتومبیل رانی لیکومولی در راند چهارم مسابقات قهرمانی سرعت که در تاریخ 24 آذرماه 96 در پیست آزادی برگزار میگردد  با حضور آقای نادر جعفری شرکت خواهد کرد . به امید دیدار همراهان گرامی برای حمایت از تیم لیکومولی در این رقابت.